Actualisatie domeinprofiel

Actualisatie domeinprofiel

Een update om veranderingen in onderwijs en beroepspraktijk een plek te geven

Begin 2021 is het Domein Built Environment gestart met een actualisatie van het huidige domeinprofiel, waarbij onder meer aandacht is voor maatschappelijke vraagstukken als de energietransitie en de circulaire economie, de aansluiting van de bachelors bij de associate degrees en de masters in het domein, en voor de human capital agenda. 

Bij de actualisatie worden natuurlijk docenten betrokken: de kerngroep die het nieuwe domeinprofiel gaat schrijven, bestaat grotendeels uit docenten (voor de vertegenwoordigers per hogeschool, zie het overzicht hier rechts). Bovendien worden de verschillende landelijke opleidingsoverleggen actief betrokken.

Niet minder belangrijk is de betrokkenheid van andere belanghebbenden, zoals mensen uit het werkveld: brancheoganisaties, bedrijfsleven, overheidsinstellingen en NGO's en collega's uit het MBO en het WO. Op verschillende momenten in het traject worden hiervoor bijeenkomsten georganiseerd. Zo heeft op 2 februari een eerste werkveld bijeenkomst plaatsgevonden. De volgende werkveld bijeenkomst is op 28 april.

   

Het nieuwe domeinprofiel wordt in de tweede helft van 2021 gepubliceerd. Meer weten? Neem contact op met Ellen Willemse, via ellenwillemse@builtenvironment.nl of 06 - 16 11 77 80