HOG Bouw en Ruimte

HOG Bouw en Ruimte

Landelijk aanspreekpunt voor onderwijs en onderzoek in het hbo-domein Built Environment

De Hoger Onderwijs Groep Bouw & Ruimte is opgericht op advies van de toemalige HBO Raad (nu Vereniging Hogescholen) als netwerk van vertegenwoordigers van hogescholen in Nederland met opleidingen in het kennisdomein Built Environment. De HOG is op landelijk niveau hét aanspreekpunt van het hoger beroepsonderwijs voor alle partijen die in of met dit kennisdomein werken, zoals werkgevers- en werknemersorganisaties, politieke partijen, brancheorganisaties, marktpartijen, onderzoeksinstituten en andere onderwijsinstellingen.