Organisatie & bestuur

Organisatie & bestuur

De HOG Bouw & Ruimte wordt aangestuurd door een dagelijks bestuur van de Stichtingsraad. In de Stichtingsraad zijn alle hogescholen vertegenwoordigd die een opleiding in het kennisdomein Built Environment verzorgen. Het kennisdomein omvat de volgende opleidingen:

  • Bouwkunde
  • Civiele Techniek
  • Ruimtelijke Ontwikkeling
  • Built Environment
  • Watermanagement
  • Archeologie

Het dagelijks Bestuur bestaat momenteel uit:
De heer ir. B. van der Veen (Voorzitter)
Mevrouw M. Hensen (Onderwijs)
De heer P.V.M. Vroom (Onderzoek)
De heer ir. F. Spuij (Interne zaken)