Innovatieve technologie in de bouw

Innovatieve technologie in de bouw

Lectoraten

Kennisdomein:

o.a. chemie, microbiologie, Systems Engineering (SE), lean construction, mass-customization, Open Building, Building Information Modelling (BIM), Total Cost of Ownership (TCO), bouwtechnische bedrijfskunde en brandveiligheid

Onderzoekthema's:

Doelstelling is om met technologieën een veilige, gezonde, leefbare, comfortabele en duurzaam gebouwde omgeving te cre- eren. De onderzoeksthema's zijn: - Nul-op-de-Meter - Resource Efficiency - Co-creatie & co-productie - Brandveiligheid in de bouw

Werkplan:

Concreet doen we dit door het bedenken, uitwerken en realiseren van: • innovatieve materialen, componenten, concepten, diensten en productieprocessen die mogelijk worden door nieuwe technologieën en inspelen op maatschappelijke trends, • door met nieuwe technologieën extra waarde toe te voegen aan bestaande materialen, componenten, concepten, diensten en productieprocessen in de bouw, • en mogelijkheden voor co-creatie en co-productie uit te werken. ICT, zonnepanelen en 3D printing zijn in dit kader belangrijke ontwikkelingen bij de omvorming van huidige top-down structuren zodat er meer ruimte komt voor bottom-up. Met nieuwe technologie wordt het voor gebruikers mogelijk om zelf (mee) vorm te geven aan de eigen omgeving.

Overige relevante informatie:

www.saxion.nl/itb