Ambities & Beleid

Ambities & Beleid

In 2017 heeft de HOG haar beleidsplan voor de periode 2017-2021 opgesteld, met daarin 5 ambities:

  • Eindkwalificaties / domeinprofiel: De HOG werkt continu aan een eenduidig landelijk systeem van gevalideerde eindkwalificaties die in samenwerking met het regionale en landelijke werkveld worden vastgesteld.
  • Onderwijs: De HOG ondersteunt in het ontwikkelen van krachtige leeromgevingen door uitwisseling van best practises, delen van kennis en initiĆ«ren van werkgroepen, waarbij de relatie met het werkveld als vanzelfsprekend wordt ervaren.
  • Onderzoek: De HOG hecht grote waarde aan de bijdrage die het praktijkgericht onderzoek levert aan het kennisdomein Bouw en Ruimte en aan de kenniseconomie. De HOG wil hierin een actieve rol spelen.
  • Internationalisering: De HOG wil graag de individuele hogescholen ondersteunen door op overkoepelend niveau een internationale community te starten.
  • Human capital agenda: De HOG wil door het bundelen van krachten tussen de verschillende hogescholen en de brancheorganisaties in het domein Built Environment een duidelijk landelijke ondersteuning bieden in het enthousiasmeren en interesseren van studenten in het toeleverende onderwijs om daarmee de instroom in het domein te verhogen.

Klik hier voor het volledige beleidsplan 2017-2021.