Jaarplan

Jaarplan

In het verlengde van het beleidsplan, stelt de HOG een jaarplan op. Daarin worden de beoogde activiteiten voor dat jaar beschreven.