Jaarplan

Jaarplan

In het verlengde van het beleidsplan, stelt het Domein Built Environment een jaarplan op. Daarin worden de beoogde activiteiten voor dat jaar beschreven.

Het meest actuele jaarplan kan hier rechts worden gedownload.