Landelijke opleidingsprofielen

De onderwijsprogramma’s van de bacheloropleidingen in het domein Built Environment zijn gebaseerd op het domeinprofiel. In het domeinprofiel wordt beschreven aan welke eindkwalificaties een afstudeerder moet voldoen.

Daarnaast wordt in het domeinprofiel ingegaan op ontwikkelingen in de beroepspraktijk en in het onderwijs zelf. Het domeinprofiel is opgesteld door de aangesloten hogescholen, in afstemming met (regionale) belanghebbenden, waaronder bedrijven, brancheorganisaties en overheidsinstellingen.

Onlangs is de HOG gestart met een update van het huidige domeinprofiel, waarbij onder meer aandacht zal zijn voor maatschappelijke vraagstukken als de energietransitie en de circulaire economie, de aansluiting van de bachelors bij de associate degrees en de masters in het domein, en voor de human capital agenda.

Het nieuwe domeinprofiel wordt in de tweede helft van 2021 gepubliceerd.