Landelijke opleidingsprofielen

Domeinprofiel in plaats van landelijke opleidingsprofielen

Alle opleidingen in het hbo kennen een zogenaamd opleidingsprofiel, een beschrijving van de opleiding op hoofdlijnen, inclusief te behalen eindkwalificaties. In geval dezelfde opleiding door meerdere hogescholen wordt aangeboden, is er een gezamenlijk, landelijk opleidingsprofiel. Dat landelijke opleidingsprofiel geeft ruimte voor variatie tussen hogescholen, maar borgt tegelijkertijd een bepaalde eenheid in de inhoud van het onderwijs. Alle landelijke opleidingsprofielen worden gepubliceerd in de Profielenbank van de Vereniging Hogescholen.

   

In de hbo-sector techniek, waarbinnen het Domein Built environment valt, wordt gewerkt met zogenaamde domeinprofielen. Een domeinprofiel is vergelijkbaar met een landelijk opleidingsprofiel, maar dan voor een cluster van verwante opleidingen. Het domeinprofiel kan hier rechts worden gedownload.

  

Overigens werd in het Domein Built Environment tot voor kort de term Eindkwalificaties gebruikt in plaats van Domeinprofiel. Maar het document bevat dus ook een beschrijving van de verschillende aandachtsgebieden binnen het domein en een overzicht van belangrijke ontwikkelingen in de beroepspraktijk en in het onderwijs zelf. Het domeinprofiel is opgesteld door de hogescholen in het Domein Built Environment, in afstemming met (regionale) belanghebbenden, waaronder bedrijven, brancheorganisaties en overheidsinstellingen.

   

Actualisatie domeinprofiel

Onlangs is het Domein Built Environment gestart met een actualisatie van het huidige domeinprofiel, waarbij onder meer aandacht zal zijn voor maatschappelijke vraagstukken als de energietransitie en de circulaire economie, de aansluiting van de bachelors bij de associate degrees en de masters in het domein, en voor de human capital agenda.

  

Bij de actualisatie worden natuurlijk docenten betrokken: er komt een schrijfgroep die grotendeels uit docenten bestaat en bovendien worden de verschillende landelijke opleidingsoverleggen actief betrokken.

Niet minder belangrijk is de betrokkenheid van andere belanghebbenden, zoals mensen uit het werkveld: brancheoganisaties, bedrijfsleven, overheidsinstellingen en NGO's en collega's uit het MBO en het WO.

   

Het nieuwe domeinprofiel wordt in de tweede helft van 2021 gepubliceerd. Binnenkort verschijnt op deze site meer informatie over de opzet en planning van het actualisatietraject. Meer weten? Neem contact op met Ellen Willemse, via ellenwillemse@builtenvironment.nl of 06 - 16 11 77 80