Hoger Onderwijs Groep Bouw & Ruimte

Hoger Onderwijs Groep Bouw & Ruimte

Landelijke spreekbuis voor bouwonderwijs

Onze opleidingen Bekijk onze leden

Opleidingen & lectoraten

Publicaties

Over HOG Bouw en Ruimte.

De HOG Bouw & Ruimte is opgericht op aangeven van de toemalige HBO Raad (nu Vereniging van Hogescholen) als netwerk van leidinggevende vertegenwoordigers uit alle hogescholen in Nederland met opleidingen in het kennisdomein Built Environment. De HOG is op landelijk niveau hét aanspreekpunt van het hoger beroepsonderwijs voor alle partijen die in of met dit kennisdomein werken, zoals werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, politieke organisaties, brancheorganisaties,marktpartijen en onderzoeksinstituten.

Lees verder over ons Bekijk onze ambities