Organisatie

Organisatie

De stichting Hoger Onderwijs Groep Bouw & Ruimte is een organisatie van en voor hogescholen die opleidingen aanbieden in het kennisdomein Built Environment. De ambities en het beleid van de HOG worden bepaald door de Stichtingsraad. De Stichtingsraad bestaat uit een vertegenwoordiger van ieder van de aangesloten hogescholen.

   

De leden van de Stichtingsraad kiezen uit hun midden een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten van de HOG. Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende leden:

  • Peter Vroom (De Haagse Hogeschool) - voorzitter
  • Frank Spuij (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) - penningmeester
  • Maud Hensen (Zuyd Hogeschool)
  • Suzan Veldhuis (Saxion)

De voorzitter van het bestuur is tevens geassocieerd-lid van het sectoraal adviescollege van de sector b├Ętatechniek (HTNO), een adviesorgaan van de Vereniging Hogescholen.

   

Sinds 1 juni 2020 wordt het bestuur ondersteund door een bestuursadvseur, Ellen Willemse.

   

De HOG streeft ernaar om nog voor het einde van 2020 een adviesraad te benoemen, met landelijke vertegenwoordigers vanuit het werkveld.